Jak řešit pojistnou událost?


Možnost pojištění našich domácích mazlíčků se stále rozšiřuje, díky čemuž se už nemusíme děsit nenadálých finančních situací. Pojišťovny nabízejí rozsáhlé pokrytí pojistek od proplacení veterinární péče, po vyrovnání způsobených škod na majetku a zdraví.

Více podrobně jsme o typech pojištění psaly v našem článku Pojištění pro psa a ve článku Pojištění pro psa – Slovensko.

Víte ale jak případně řešit pojistnou událost, aby byla pojistka skutečně proplacena?

Seznamte se se základními pravidly, bez kterých se při plnění pojistné události neobejdete.

Pojistná událost je tzv. „škodná“ a nahodilá událost, kdy vzniká pojištěnci nárok na plnění povinností pojišťovny. Stejně jak je tomu u pojištění auta, nemovitosti a dalších typů pojištění, také u pojištění psa je vždy nutné prokázat, že máte na proplacení pojistky nárok.

Očekávat proplacení Vašich výdajů proto můžete teprve v okamžiku, kdy je tento nárok pojišťovnou uznán.

Co to pro Vás znamená? Ani v případě pojištění psa se bohužel nevyhnete dodatečnému papírování a dokumentaci, kterou je třeba Pojišťovně řádně předložit.

Dokumentaci však nemusíte řešit okamžitě.

Podle typu situace je nejdříve nutné zabezpečit vzniklou škodu, nebo vyhledat lékařskou a veterinární pomoc.

Ne všechny situace bohužel dovolují výměnu osobních kontaktů s osobou, která byla součástí vzniklé školy nebo úrazu. Zvláště u rvačky psů a vážných zranění jako první řešíme především vyhledání veterinárního ošetření.

Pokud Vám to však okolnosti dovolují, zkuste si s druhým majitelem psa vyměnit alespoň telefonní číslo a Vaše jméno. Vyvarujte se však jakémukoliv podepisování přímo na místě vzniklé škody nebo incidentu. O veškerou dokumentaci, kterou budete muset podepisovat se musí postarat Vaše pojišťovna.

V případně, že je druhá osoba viníkem incidentu a nespolupracuje, není ochotná pomoci nebo nekomunikuje, pokuste se zajistit foto dokumentaci nebo pomoc svědků.

Při závažných zraněních a škodách by se měla také kontaktovat policie.

Kdy a jak pojistnou událost nahlásit

Jakmile zajistíte vše potřebné související se zdravím Vašeho psa nebo škodou, kterou způsobil, je nutné kontaktovat Vaši pojišťovnu.

V tomto bodě ještě není nutné doložit všechny potřebné dokumenty, které bude pojišťovna požadovat. Vybavení dokumentů může trvat delší dobu, nahlášení škody je však omezené datem od jejích vzniku.

Pojišťovnu můžete informovat o vzniklé pojistné události přes kontaktní infolinku, nebo elektronický formulář.

Budou po Vás požadované následující údaje:

  • identifikační údaje pojištěného

  • číslo pojistné smlouvy

  • informace o příčině vzniku škody

případně také

  • identifikační údaje poškozeného

Bez dodatečné dokumentace se neobejdete

Každá událost vyžaduje rozdílný typ dokumentace, pojišťovna Vás sama bude po nahlášení události informovat, co od Vás bude třeba doložit.

Vždy však budete potřebovat:

  • vyjádření pojištěného

  • průkaz zvířete s uvedením jeho majitele

  • fakturaci spojenou se škodouKača

#wearecanecaralogo21.png

Psí potřeby od A-Z

Eticky, ekologicky a zdravě

Chcete pro svého psa pořizovat pouze výrobky a krmiva, která jsou šetrná k životnímu prostředí?

Nenechte si uniknout žádné téma.

Děkujeme!

  • Facebook
  • Instagram