Jaké máte jako majitel psa povinnosti?
Život se psem je plný radostných chvil a nových zážitků. Pořízení psa však není spojeno jen se zábavou. Existuje řada povinností, které musí majitel psa dodržovat a za které je také zodpovědný.

Z právního hlediska je totiž právě majitel odpovědný za chování svého psa.


Majitel tak nemá povinnost pouze vůči svému psovi, ale vůči celému svému okolí a prostoru, kde se se psem pohybuje. S porušením těchto povinností mohou být státními institucemi udělovány pokuty, či v nejhorším případě může nedodržení vyhlášek vést k odebrání nebo usmrcení psa.

Neznalost práva neomlouvá. Pojďme si proto připomenout, jaké povinnosti musí majitel psa dodržovat a na co si je třeba dávat pozor.


OČKOVÁNÍ & ČIPOVÁNÍ


Přihlášení Vašeho psa do evidence a očkování proti vzteklině patří mezi první povinnosti, která Vám jako majiteli psa vznikají. Psa je nutné poprvé očkovat ve věku 3- 6 měsíců, následně je pak jednou ročně povinné psa přeočkovat.

Při nedodržení očkovací povinnosti hrozí majiteli psa pokuta až 10 000 Kč.

Při návštěvě veterináře bude Váš pes registrován a Vy obdržíte doklad o očkování. Tento doklad si uschovejte. Ač mají veterináři vlastní systém, kam veškeré informace o Vašem psovi zapisují, doklad budete potřebovat během cestování nebo při změně veterináře.

Mimo povinné očkování vstoupila začátkem tohoto roku v platnost novela veterinárního zákona o povinném čipování psa.

Každý pes tak od ledna 2020 musí být označen mikročipem. Při nedodržení povinnosti pak hrozí majiteli psa pokuta až 20 000 Kč.

Tato novela zapříčinila řadu diskuzí a spekulací. Zvláště majitelé starších psů s čipováním nesouhlasili ze strachu o zdraví svého psa souvisejícím s chirurgickým zásahem, kterému by jejich pes musel být vystaven. Státní veterinární správa však tyto obavy vyvrátila a zveřejnila postup čipovacího zákroku, včetně seznamu důvodů a přínosů povinného čipování.

Více podrobné informace můžete nalézt přímo na webových stránkách Státní veterinární správy:


OHLAŠOVACÍ POVINNOST & POPLATKY

Pořizujete se psa? Nejen Vaše rodina a blízcí přátelé, ale také úředníci se o této novince musí dozvědět. K dalším povinnostem majitelů psa se totiž řadí ohlašovací povinnost a pravidelné placení správních poplatků.


Majitel psa je ze zákona povinný hradit tzv. poplatek ze psů, a to v místě, kde má nahlášené trvalé bydliště. Konkrétní poplatky si každá obec stanovuje sama. Je proto nutné seznámit se s vyhláškou obce, ve které se svým psem žijete. Informace jsou vždy veřejné na webových stránkách obcí. Tato povinnost se Vás týká od chvíle, kdy jsou Vašemu psovi 3 měsíce.

Osvobození od tohoto poplatku se vztahuje pouze na:

- držitele průkazu ZTP/P

- osoby, kterým stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis (např. zákon o myslivosti)

- osoby nevidomé

- osoby bezmocné

- osoby provádějící výcvik psů určených k doprovodu výše uvedených osob

- osoby provozujících útulek zřízený obcí pro ztracené nebo opuštěné psy

Pravidlo 1+1 zdarma bohužel u správců poplatků neexistuje. Pokud tedy máte více než jednoho psa, poplatek je nutný platit za každého psa zvlášť a je třeba také počítat s tím, že s narůstajícím počtem psů budete za každého dalšího psa odvádět dokonce o 50% vyšší částku.

Snížené poplatky jsou poskytovány pouze osobám, které pobírají starobní, invalidní, vdovský nebo sirotčí důchod a jedná se o jejich jediný příjem.

Pokud nepatříte ani do jedné skupiny, které nemusí odvádět poplatek v plné výši, či jsou od něj plně osvobozeny, a poplatek neodvádíte, obec Vám může vyměřit až trojnásobek poplatku.

SEZNAMTE SE S VYHLÁŠKAMI


Volný pohyb psů se řídí vždy podle vyhlášky konkrétní obce. Obecné pravidlo, že pes může být "navolno" pokud má náhubek, nemusí platit ve všech prostranstvích. Na některých místech je dokonce povinné, aby měl pes náhubek a byl zároveň na vodítku. Taková místa však nemusí být viditelně označena, jsou totiž zapsaná právě ve vyhlášce obce.

Řídit se pouze podle označení zákazu vstupu se psem tak není dostačující, a ne každý policista má pochopení. Při porušení vyhlášky tak hrozí pokuty až 2500 Kč.

Abyste se vyvarovali případným nepříjemnostem, seznamte se proto s vyhláškou na webových stránkách Vaší obce.

Nejvyšší pokuty spojené s vyhláškami obcí jsou pak přestupky proti veřejnému pořádku a vyhlášce o čistotě. Pokud po svém psovi neuklidíte nečistoty, hrozí Vám tak pokuta až 20 000 Kč, při opakovaní přestupku až 30 000 Kč.

PRÁVO MYSLIVOSTI

Rádi se se svým psem procházíte po lese? Buďte opatrní a raději si dopředu zjistěte, zda se nepohybujete na honebních pozemcích. Myslivci mají v takovém prostoru právo usmrtit zvíře, které je od člověka vzdálené více než 200 metrů.


Ač předpokládáme, že primárním úkolem myslivců není usmrcovat psy, v minulosti se bohužel již několikrát stalo neštěstí. Jako majitel psa se musíte naučit předvídat a být schopnI se nebezpečným situacím vyhnout. Nespoléhejte tak na úsudek cizího člověka, který má v situaci, kdy se Vám v lese zaběhne pes, právo zvíře usmrtit. Dohady o tom, zda konkrétní myslivec nemohl jednat jiným způsobem, jsou pak již zbytečné.

Kromě možné tragédie Vám navíc také hrozí pokuta 30 000 Kč.


Výše zmíněné povinnosti patří mezi ty nejzákladnější a každý majitel psa by s nimi měl být seznámen. Ač se nám může zdát, že vlastnění psa je spojené s přemírou povinností, jejich cílem jistě není náš život komplikovat, nebo zapříčinit, abychom si pořízení psa rozmysleli. Vše má své opodstatnění a i přes velký počet právních povinností je život se psem k nezaplacení.Kača

#wearecanecara
logo21.png

Psí potřeby od A-Z

Eticky, ekologicky a zdravě

Chcete pro svého psa pořizovat pouze výrobky a krmiva, která jsou šetrná k životnímu prostředí?

Nenechte si uniknout žádné téma.

Děkujeme!

  • Facebook
  • Instagram